آثار معرق alavia.ir

راهنمای پیگیری
سفارش خرید یا ساخت


- برای پیگیری وضعیت سفارش خود لطفا شماره سفارش که پس از تایید نهایی و پرداخت برای شما ارسال شده است را به ما ایمیل بزنید.

- در نظر داشته باشید که زمان ساخت آثار با خطای حداکثر دو روز کاری نسبت به برآورد اعلام شده به شما به اتمام خواهد رسید.

- در مواردی که ارسال توسط پست انجام می‌شود، کد رهگیری بسته پستی به شما ایمیل می‌شود و درصورت ارسال داخل شهری، قبل از ارسال جهت حضور در آدرس اعلام شده با شما تماس تلفنی خواهیم گرفت.

- لطفا توجه داشته باشید که تمامی ایمیل‌های ارسالی از طرف ما با [alavia.ir] در ابتدای موضوع ایمیل آغاز می‌شود.

ارسال سوال، درخواست خرید یا ساخت اثر از طریق فرم اینترنتی